Horsmanmäen Erän historiaLapinlahden koilliskulmalla Horsmanmäen kylässä on ollut hirvenmetsästysseurue 50 - ja 60-lukujen vaihteesta alkaen. Pienriistan metsästys on kuitenkin ollut järjestäytyneen metsästys-toiminnan ulkopuolella. 70 - ja 80 - luvuilla hirvenmetsästysseurue oli ollut nimeltään Kalervo Sutisen hirviseurue. Joka syksyiset hirvipeijaiset pidettiin vuorotellen jokaisen Horsmanmäen kylällä asuvan seurueen jäsenen kotona ja lahtivajan virkaa toimitti esim. traktoritallit ja ladot. 1990 luvun puolivälissä Kalervo Sutinen toivoi, että hirviluvat haettaisiin muuten kuin hänen nimellään. Niinpä järjestettiin ensimmäinen kokous metsästysseuran perustamiseksi Kaarlo Valtosella Nälkämäen talossa. Aika ei olut vielä sillä hetkellä otollinen metsästysseuran perustamiseen Horsmanmäen kylään, mutta ajatus jäi muhimaan metsästäjien mieleen. Aika oli otollisempi parin vuoden kuluttua, jolloin metsästysseuran perustamiseksi järjestettiin uusi kokoontuminen, jossa oli mukana hirviseurueen jäseniä ja muutama pienriistaa metsästävä kyläläinen.


Metsästysseuran perustamiskokous pidettiin Työväenyhdistyksen majalla Ala-Löytölammen rannassa 25.8.1996. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Eskelinen ja sihteeriksi Kari Nevalainen. Äänestyksen jälkeen ( 9 ääntä puolesta ja 1 ääni vastaan ) kokous päätti perustaa Horsmanmäelle metsästysseuran ja nimeksi valittiin Horsmanmäen Erä. Samalla kokous päätti, että metsästysseura rekisteröidään ja liittyy SML:n Pohjois-Savon piirin jäseneksi. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Marko Eskelinen, sihteeriksi Kari Nevalainen ja johtokunnan jäseniksi Matti Halonen, Leena Ropo, Mika Väisänen ja Kalervo Sutinen. Käynnistyvän maanvuokrauksen ykkösasia oli, että kaikki hirviseurueen hirvenmetsästysmaat saataisiin siirrettyä perustetulle metsästysseuralle ja toisaalta maanomistajille tarjotaan mahdollisuus tehdä pienriistan metsästyksen vuokrasopimus.

 

Koska nuoren metsästysseuran kokouksia pidettiin siellä sun täällä, hirvipeijaiset olivat joka syksyinen riesa jonkun hirvenmetsästäjän kotona ja hirven nylky- ja paloitteluolosuhteet olivat alkeelliset, päätettiin käynnistää muutaman vuoden projekti metsästysmajan ja lahtivajan rakentamiseksi. Hyvin pian rakennuspaikaksi valikoitui keskeinen Einarin ja Eelin mökin (ns. Jukaraisen mökki) vuokratontti Rasila -nimisellä tilalla Horsmanmäentien varressa. Lukemattomia olivat metsästysmajan rakentamiseen tarvittavat talkoot ja talkootunnit vuoden 2000 aikana alkaen kevättalvella sahapuiden keräämisellä, rakentamisella kesän ja syksyn aikana. Talkooporukan uurastaminen palkittiin, kun syksyn 2000 hirvenmetsästyskauden peijaiset voitiin pitää omassa uudessa metsästysmajassa. Rakennusprojekti jatkui parin vuoden hengenvedon jälkeen v. 2005 lahtivajan ja kesällä 2008 grillikodan rakentamisella. Metsästysalueelle tehdyt laavut Hevosmäellä, Välisuolla, Pölkkymäellä ja Viiskannassa ovat olleet myös sienestäjien ja marjastajien käytössä.


Riistan ruokinta ja pienpetojen pyynti ovat metsästyksen ohella kuuluneet keskeisesti seuran toimintaan alusta lähtien. Kennel - toiminnassa olemme mukana antamalla alueita ajo- ja haukkukokeisiin ja lainaamalla majaa kilpailukeskukseksi.